Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA PLACU 700-LECIA W ZBLEWIE
 
Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy Zblewo o zmianie stałej organizacji ruchu na placu 700-lecia w Zblewie. Od dnia 7.09.2023 r. na placu obowiązują zasady dla strefy zamieszkania, o czym informują odpowiednie znaki na wlotach na w/w plac.
 
Przypominamy o przepisach obowiązujących strefie zamieszkania - zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
- strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;
• w strefie zamieszkania pieszy nie musi korzystać z chodnika czy drogi dla pieszych, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (art. 11 ust. 5 p.r.d),
• wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi czyli obowiązuje zasada „prawej ręki”,
• wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu (art.17 ust. 1 pkt 1 p.r.d.),więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu,
• dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h (art. 20 ust. 2 p.r.d),
• zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu aniżeli wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt.4 p.r.d),
• w strefie zamieszkania dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej.
(mat. Referat Rozwoju UG Zblewo)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne