Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

  • LOGOTYPY

„Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”.

Beneficjent: Gmina Zblewo
Wartość projektu:
14 369 495,01 zł;
Wysokość dofinansowania: 7 255 439,30 zł.
Okres realizacji: do 31.01.2022 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych (zobacz szczegóły)

_______________________________________________

SZCZEGÓŁY REALIZACJI INWESTYCJI:

KOLEJNY ODBIÓR CZĘŚCIOWY PRAC NA OCZYSZCZALNI

  • oczyszczalnia

Mamy dobre wieści z placu budowy naszej modernizowanej oczyszczalni ścieków w Zblewie. W minioną środę (28 października) na terenie oczyszczalni dokonano kolejnego odbioru częściowego wykonanych robót. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Inwestora czyli Gminy Zblewo oraz generalnego wykonawcy HMK Sp. Z o. o. i inspektor nadzoru.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI - PRACE IDĄ ZGODNIE Z PLANEM

  • oczyszczalnia

Trwa modernizacja naszej gminnej oczyszczalni. Ostatnio został wykonany wykop pod bioreaktory oraz wylano już płytę fundamentową. W tej chwili wykonywane jest tam szalowanie ścian. Natomiast jeżeli chodzi o osadniki wtórne to studnie zostały zapuszczone do wymaganego poziomu oraz została wylana betonowa poduszka pod płytę denną. Warto zaznaczyć, iż mimo trwających, skomplikowanych prac oczyszczalnia cały czas pracuje na bieżąco.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI – ZAGLĄDAMY NA PLAC BUDOWY

  • oczyszczalnia

Trwa kompleksowa modernizacja oczyszczalni w Zblewie. Roboty realizowane są dwutorowo: przy rozbudowie budynku biurowo-socjalnego oraz przy zbiornikach. Na jakim etapie są prace? Obecnie fundamenty nowej części budynku biurowo-socjalnego zostały zasypane do poziomu zero i wylano beton podkładowo - wyrównawczy tzw. chudziak. Trwa stawianie ścian. Natomiast jeżeli chodzi o osadniki wtórne to wykonana została ścianka szczelna, wykopy i wylany chudziak. W tej chwili stawiane są ściany szalunkowe do osadników wtórnych, które następnie zostaną uzbrojone i zalane betonem, a potem zapuszczone w grunt na głębokość ok 11 m.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI W ZBLEWIE - ZOBACZ, JAK POSTĘPUJĄ PRACE

  • zk

Ruszyła modernizacja naszej oczyszczalni. Do tej pory przeniesiono już dmuchawy, odsłonięto częściowo bioreaktory oraz wykonano tymczasowe rurociągi technologiczne. Równolegle do prowadzonych prac przy osadnikach wtórnych, realizowane są również prace przy modernizacji budynku socjalnego. Wykonano tu już wykop oraz zalano ławy pod rozbudowę tego budynku, a wkrótce ruszy budowa ścian z bloczków betonowych.

UMOWA NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI – PODPISANA!

  • umowa

W czwartek (28 maja) Wójt Gminy Zblewo Artur Herold podpisał z Wykonawcami umowę na modernizację oczyszczalni w Zblewie. Obejmuje ona przebudowę i modernizację obiektów oczyszczalni, rozbudowę i przebudowę budynku socjalnego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, modernizację budynków technicznych (w tym: budynku technicznego krat, stacji dozowania chemikaliów PIX i PAX, stacji odwadniania osadu i punktu zlewczego), budowę oświetlenia oraz instalację monitoringu.

NASZA STACJA UZDATNIANIA WODY W JEZIERCACH NA MIARĘ XXI WIEKU!

  • suw jezierce

Mieszkańcy Jezierc i Kleszczewa Kościerskiego niebawem odetchną z ulgą. Wody w ich gospodarstwach domowych już nie zabraknie. Szczególnie w ostatnich, suchych latach problem z wodą występował w Kleszczewie, gdzie podczas gorących letnich dni występowały problemy z ciśnieniem wody.  Dzięki dofinansowaniu unijnemu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Gmina Zblewo przebudowuje kompleksowo SUW w Jeziercach.

TRWA MONTAŻ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

  • ue

W ostatnich dniach lipca do Zblewa i Jezierc przyjechały nowe zbiorniki retencyjne. Już trwa ich montaż, a w sierpniu w Stacji Uzdatniania Wody w Zblewie montowane będą także ogniwa fotowoltaiczne. Wszystko to w ramach realizowanego przez Gminę projektu unijnego. Na terenie gminy Zblewo trwają intensywne prace budowlane związane z realizacją trzech zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodną w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”.

UMOWY - PODPISANE!

  • UMOWY

W miniony czwartek tj. 23 maja Gmina Zblewo podpisała trzy umowy na realizację części zadań wchodzących w skład realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków POIiŚ. Pierwsza z umów dotyczy zadania „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 wraz z instalacją fotowoltaiczną w hydroforni w Zblewie”. Koszt realizacji tych robót to 646 834,40 zł, a ich wykonawcą została firma Aqua Tech S.A. z Warszawy.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

  • ZAŁOŻENIA

Gmina Zblewo w latach 2018-2022 zrealizuje inwestycję pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”. Wójt gminy Artur Herold, w dniu 15 marca br. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ww. projektu. Wniosek gminy Zblewo otrzymał wsparcie unijne w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne