Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

  • LOGOTYPY

„Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”.

Beneficjent: Gmina Zblewo
Wartość projektu:
14 369 495,01 zł;
Wysokość dofinansowania: 7 255 439,30 zł.
Okres realizacji: do 31.01.2022 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych (zobacz szczegóły)

_______________________________________________

SZCZEGÓŁY REALIZACJI INWESTYCJI:

UMOWA NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI – PODPISANA!

  • umowa

W czwartek (28 maja) Wójt Gminy Zblewo Artur Herold podpisał z Wykonawcami umowę na modernizację oczyszczalni w Zblewie. Obejmuje ona przebudowę i modernizację obiektów oczyszczalni, rozbudowę i przebudowę budynku socjalnego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, modernizację budynków technicznych (w tym: budynku technicznego krat, stacji dozowania chemikaliów PIX i PAX, stacji odwadniania osadu i punktu zlewczego), budowę oświetlenia oraz instalację monitoringu.

NASZA STACJA UZDATNIANIA WODY W JEZIERCACH NA MIARĘ XXI WIEKU!

  • suw jezierce

Mieszkańcy Jezierc i Kleszczewa Kościerskiego niebawem odetchną z ulgą. Wody w ich gospodarstwach domowych już nie zabraknie. Szczególnie w ostatnich, suchych latach problem z wodą występował w Kleszczewie, gdzie podczas gorących letnich dni występowały problemy z ciśnieniem wody.  Dzięki dofinansowaniu unijnemu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Gmina Zblewo przebudowuje kompleksowo SUW w Jeziercach.

TRWA MONTAŻ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

  • ue

W ostatnich dniach lipca do Zblewa i Jezierc przyjechały nowe zbiorniki retencyjne. Już trwa ich montaż, a w sierpniu w Stacji Uzdatniania Wody w Zblewie montowane będą także ogniwa fotowoltaiczne. Wszystko to w ramach realizowanego przez Gminę projektu unijnego. Na terenie gminy Zblewo trwają intensywne prace budowlane związane z realizacją trzech zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodną w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”.

UMOWY - PODPISANE!

  • UMOWY

W miniony czwartek tj. 23 maja Gmina Zblewo podpisała trzy umowy na realizację części zadań wchodzących w skład realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków POIiŚ. Pierwsza z umów dotyczy zadania „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 wraz z instalacją fotowoltaiczną w hydroforni w Zblewie”. Koszt realizacji tych robót to 646 834,40 zł, a ich wykonawcą została firma Aqua Tech S.A. z Warszawy.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

  • ZAŁOŻENIA

Gmina Zblewo w latach 2018-2022 zrealizuje inwestycję pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”. Wójt gminy Artur Herold, w dniu 15 marca br. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ww. projektu. Wniosek gminy Zblewo otrzymał wsparcie unijne w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne