Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

„Kompleksowy program rozwoju OWP w Gminie Zblewo”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest utworzenie 45 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zblewo do czerwca 2023 roku. Cele szczegółowe zakładają kompleksowe wspomaganie Oddziałów Wychowania Przedszkolnego poprzez:

  1. a) zakup mebli i pomocy dydaktycznych oraz zatrudnienie 2 n-li do w aktualnie budowanego Przedszkola Gminnego co pozwoli na utworzenie 43 nowych miejsc przedszkolnych;
  2. b) przeprowadzenie prac adaptacyjnych w Kleszczewie Kościerskim które pozwolą na utworzenie 2 nowych miejsc przedszkolnych wydłużenie pracy oddziału przedszkolnego do 10 godzin oraz jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  3. c) wybudowanie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Zblewie;
  4. d) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej we wszystkich 6 OWP poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 150 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym niepełnosprawności), zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych 183 dzieci oraz umiejętności uniwersalnych 140 dzieci;
  5. e) szkolenia zawodowe dla 20 nauczycieli (z których co najmniej 18 nabędzie kompetencje), które uwzględniają komplementarność z działaniami skierowanymi do dzieci;
  6. f) doposażenie 6 OWP w pomoce dydaktyczne oraz TIK – projekt zakłada wykorzystanie TIK we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji dzieci i nauczycieli.

 Wartość projektu: 1 957 728,00 zł dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 664 068,80 zł

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne