Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

URZĄD GMINY W ZBLEWIE - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Urząd Gminy w Zblewie
ul. Główna 40,
83-210 Zblewo
NIP URZĘDU GMINY: 592-226-34-43
NIP GMINY ZBLEWO: 592-12-02-586, REGON GMINY ZBLEWO: 191675729

Dane kontaktowe:

Tel. /58/ 588 45 67, 588 43 81
fax: /58/ 588 45 69,
e-mail: gmina@zblewo.pl

WÓJT GMINY: Artur Herold, tel./58/ 588 43 70, e-mail: arturherold@zblewo.pl
SEKRETARZ GMINY: Daniel Szpręga, tel. /58/ 588 43 81, e-mail: d.szprega@zblewo.pl
SKARBNIK GMINY: Hanna Puttkammer, tel. /58/ 588 43 81 wew. 30, e-mail: ugskarbnik@zblewo.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://epuap.gov.pl

 

URZĄD GMINY W ZBLEWIE - WYKAZ BEZPOŚREDNICH NUMERÓW DO BIUR

(58) 5884203

Sekretarz Gminy

(58) 8800733

Skarbnik Gminy

(58) 8800737

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

(58) 8800721

Kierownik Referatu Rozwoju

(58) 8800724

Inwestycje i zajęcia pasa drogowego

(58) 8800727

Bieżące utrzymanie dróg

(58) 8800722

Zamówienia publiczne

(58) 8800725

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

(58) 5884352

Ochrona Środowiska

(58) 8800723

Geodezja

(58) 8800728

Promocja

(58) 8800736

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

(58) 8800726

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(58) 8800729

Gospodarka Odpadami

(58) 8800734

Księgowość Budżetowa

(58) 8800732

Windykacja Podatków i Opłat

(58) 8800738

Wymiar Podatków i Opłat

(58) 8800735

OSP i Sprawy Wojskowe

(58) 8800740

Organizacje pozarządowe, sport, energia

(58) 5884570

Przewodniczący Rady Gminy

(58) 8800730

Biuro Obsługi Rady Gminy

(58) 5884377

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury

(58) 8800740

Gminny Ośrodek Kultury

(58) 8800731,  5883641

Gminna Biblioteka Publiczna

(58) 8800739

Informacja i Biuro podawcze

(58) 588438, 588456,  5884568,   5884370

Sekretariat

  • TABLICA INFORMACYJNA

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne