Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

logotypy

Zblewo, 2023-09-22

INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKU NABORU NA PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA
I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA POMORZA NA LATA 2021-2027 DZIAŁANIA 5.7 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA ORAZ DZIAŁANIA 5.8 EDUKACJA OGÓLNA I ZAWODOWA, KTÓREGO WNIOSKODAWCĄ BĘDZIE GMINA ZBLEWO

 Informujemy, że Gmina Zblewo, działając zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) dokonała wyboru partnera, do wspólnego przygotowania i realizacji w perspektywie 2021–2027 projektu/projektów edukacyjnych skierowanych do przedszkolaków, uczniów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Zblewo pełni funkcję organu prowadzącego, w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa

W wyniku prowadzonego nabory do wspólnej realizacji projektów wybrano firmę: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne NIP: 5882302124 Luzino ul. Mickiewicza 22, Anna Steffke Nowa Perspektywa NIP: 5842572426 Wejherowo ul. Kościuszki 18/6, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Odnova dla Ciebie” NIP: 5861261957 Kartuzy ul. Jana Bielińskiego 6/2 .

Oferta firmy Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Luzino ul. Mickiewicza 22, Anna Steffke Nowa Perspektywa Wejherowo ul. Kościuszki 18/6, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Odnova dla Ciebie” Kartuzy ul. Jana Bielińskiego 6/2. uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o kryteria wskazane w części 3 ogłoszenia oraz spełnia warunki określone w części 1 ogłoszenia o naborze na partnera do  wspólnego  przygotowania  i  realizacji  projektów  w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027.

Z wybranym podmiotem podpisana zostanie umowa partnerska regulująca szczegółowe warunki współpracy.

Wójt Gminy Zblewo
Artur Herold

_______________________________________________

 

 

logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA POMORZA NA LATA 2021-2027

Gmina Zblewo, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 poz.  1079),  ogłasza  otwarty  nabór  partnera  do  wspólnego  przygotowania  i  realizacji  projektów  w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne