Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

W związku z częstymi przypadkami błąkania się na terenie naszej gminy zwierząt bezdomnych i pozbawionych opieki, podajemy kontakt umożliwiający Państwu sprawną interwencję w tej sprawie.  Jednocześnie przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach zapewnienia opieki nad ich pupilami, a także o obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

PROBLEM BEZDOMNYCH ZWIERZĄT. JAK REAGOWAĆ?

Właścicielu psa, o to kilka prostych rad…

 • wyposaż psa w smycz, a w przypadku ras uznanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w kaganiec;
 • w miejscach publicznych prowadź psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożony kaganiec;
 • zwalniaj psa ze smyczy jedynie na swojej posesji pod warunkiem, że posesja jest ogrodzona i uniemożliwia wstęp osób trzecich tak by pies nie zdołał ogrodzenia pokonać;
 • oznacz swoją posesję informacyjną tabliczką o tym, że posesję strzeże pies;
 • możesz zwolnić psa ze smyczy tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, w których obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi. Warunek jest jeden: pies musi mieć założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek założenia kagańca nie dotyczy psów, którym niemożliwe jest jego założenie ze względu na wagę, budowę ciała (np. pekińczyk, yorkshire terier, itp.);
 • natychmiast usuwaj zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.: obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Właścicielu psa, tego Ci nie wolno robić…

 • wypuszczać zwierząt domowych bez nadzoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;
 • wprowadzać zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów;
 • wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.: zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Co grozi za niestosowanie się do powyższych zasad?

Znowelizowane przepisy, które znacznie podnoszą kary dla właścicieli psów, którzy nie zachowują środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Art. 77. kodeksu wykroczeń.

Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Informujemy, że w roku 2020 firmą obsługującą Gminę Zblewo w zakresie wyłapywania bezdomnych psów jest Fundacja „Animalsi” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wolności 48/1, 80-538 Gdańsk, Schronisko Kościerzyna, ul. Przemysłowa 43 reprezentowana przez członka Zarządu Wojciecha Geberta. Na rzecz naszej gminy świadczy usługi w zakresie:

 • wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zblewo za pomocą specjalistycznego sprzętu wraz z przewozem do schroniska w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 43

***********************

Dane osób do kontaktowania się w zakresie wyłapywania bezdomnych psów:

 1. Posterunek Policji Zblewo pod nr telefonu 58/588 42 07 lub w sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.
 2. Urząd Gminy Zblewo w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 58/ 588 45 67 wew. 14 lub 58/ 588 43 52.

(B.Męczykowski, Referat Rozwoju UG Zblewo)

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne