Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

OPŁATY - OBOWIĄZUJACE STAWKI

Zobacz obecnie obowiązujące stawki za odbiór odpadów w gminie Zblewo.

OPŁATY – ZASADY WNOSZENIA

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 25 danego miesiąca.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy]

Informacje techniczne