Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych

Gmina Zblewo, jako beneficjent projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo.”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne