Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

PROGRAM MALUCH+ 2021

Klub Dziecięcy w Zblewie, ul. Plac 700-Lecia, nr działki 1453, 398/5 i 398/7, 83-210 Zblewo

Dotacja  w kwocie 810 000 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„MALUCH+” 2021 – moduł 1a / 1b

 

 1. Numer umowy: 4/FB/Mlb/RC/21 z dnia 15 marca 2021 r.
 2. Dane instytucji: Klub Dziecięcy w Zblewie, Plac 700-Lecia nr 5, 83-210 Zblewo
 3. Dane Beneficjenta: GMINA ZBLEWO,  Główna 40, 83-210 Zblewo

 

Zakres zrealizowanego zadania:

 1. Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych/wykazu dziennych opiekunów:
 • Data uzyskania wpisu: 08.2022
 • Liczba miejsc opieki we wpisie: 27
 • W tym liczba nowych miejsc opieki utworzonych z programu „Maluch+” 2021 o jaką zwiększono wpis (dla instytucji zwiększających liczbę miejsc opieki): 0

Okres realizacji zadania:

 • Etap utworzenia nowych miejsc opieki: od   2021 r.   do   08.2022 r.

 

Liczba utworzonych w 2021 r. miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3:

 • Planowana zgodnie z Umową: 27
 • Uzyskana w wyniku realizacji zadania: 27

KWOTA DOTACJI: 810 TYS. ZŁ.

 • KLUBIK
 • KLUBIK_2
 • KLUBIK2

********************************

MALUCH+ 2021

W czerwcu bieżącego roku Gmina Zblewo w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+ 2021” podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu dofinansowania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Klubie Dziecięcym w Pinczynie. Dotacja w wysokości 24 000,00 zł będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania 25 miejsc opieki nad dziećmi.

 • MALUCH

MALUCH +. UMOWA PODPISANA!

opublikowano: 16 listopada 2021

 • UMOWA

W listopadzie bieżącego roku Gmina Zblewo w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+ 2021” podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu dofinansowania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Klubie Dziecięcym w Pinczynie. Dotacja w wysokości 27 000,00 zł będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania 25 miejsc opieki nad dziećmi.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne