Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

INFORMACJA O ORGANIZACJI DYSTRYBUCJI JODKU POTASU W GMINIE ZBLEWO (W PRZYPADKU ZAGROŻENIA)

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr BZK-V.6333.81.2022. AŁ z dnia 14.03.2022 r. w związku z rekomendacją Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2022 r. w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego oraz mając na uwadze zapewnienie skuteczności działań służących bezpieczeństwu ludności na obszarze powiatu, informujemy, że na terenie Gminy Zblewo do ewentualnego wydawania tabletek jodku potasu zostały wyznaczone następujące punkty:
 • Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, ul. Główna 40
  • Sołectwo Zblewo, Nazwiska A–K
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie, ul. Kościerska 39
  • Sołectwo Zblewo, Nazwiska L–Z
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni, ul. Kasztelańska 3
  • Sołectwa Bytonia, Cis (m. Cis, Trzosowo)
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie, ul. Sportowa 8
  • Sołectwo Pinczyn, Nazwiska A–K
 • Wiejski Dom Kultury w Pinczynie, ul. Semlińska 1B
  • Sołectwo Pinczyn, Nazwiska L–Z,
  • Sołectwo Pałubinek - całe
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie - ul. Szkolna 3A
  • Sołectwo Borzechowo (m. Borzechowo, Wirty, Jeziornik),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim - ul. Skarszewska 19
 • Sołectwa Tomaszewo, Kleszczewo Kościerskie (m. Wałdówko, Kleszczewo Kościerskie), Lipia Góra (m. Lipia Góra, Królewski Bukowiec), Zawada
 • Świetlica wiejska w Jeziercach – mieszkańcy Sołectwa Jezierce
 • Świetlica wiejska w Piesienicy – mieszkańcy sołectwa Karolewo (m. Karolewo, Biały Bukowiec, Piesienica)
 • Świetlica wiejska w Radziejewie – mieszkańcy sołectwa Radziejewo
 • Świetlica wiejska w Semlinie – mieszkańcy Sołectwa Semlin
 • Świetlica wiejska w Miradowie – mieszkańcy Sołectwa Miradowo
 • Świetlica wiejska w Białachowie – mieszkańcy Sołectwa Białachowo (m. Białachowo, Białachówko)
 • Świetlica wiejska w Mały Bukowiec- mieszkańcy Sołectwa Mały Bukowiec (m. Mały Bukowiec, Pazda)
(opr.: Sylwia Podwojska, inspektor UG ds wojskowych, obronnych i ppoż. )
 
INFO
 • opis: JOD
 • opis: JOD
 • opis: JOD
 • opis: JOD

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne