Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR - NABÓR DODATKOWY

Gmina Zblewo w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” ogłasza dodatkowy nabór w konkursie.

Celem programu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y mogą składać do dnia 25 listopada 2022 r (piątek) stosowne oświadczenia.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

* zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

* są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,

* nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2021 i 2022), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W przypadku, kiedy liczba złożonych oświadczeń będzie większa niż liczba laptopów planowanych do zakupienia, o zakwalifikowaniu oświadczenia do realizacji w konkursie, będzie decydowała kolejność składanych oświadczeń.

Oświadczenia można składać w: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo ul. Główna 17, tel. 58 588 44 06

PLIKI OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA - http://cuwzblewo.pl/komputery-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr-nabor-dodatkowy/

  • nabór

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne