Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Zblewo otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – (edycja 2021) na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się  na terenie gminy.

Na powyższe zadanie składa się dofinansowanie z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,
  • z budżetu Gminy Zblewo.

Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XLIV/317/17 z dnia 29 listopada 2017 r. „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zblewo w latach 2017-2032".

Całkowita wartość realizowanego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zblewo – edycja 2021” w latach 2021 - 2022   wyniosła 63 401,00 zł brutto.

            Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 50 941,00 zł. Gmina Zblewo otrzymała dofinasowanie w  formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 50 941,00 zł, tj. 80,35 % kosztów całkowitych zadania. Pozostałą kwotę kosztów całkowitych zadania w wysokości 12 460,00 zł pokryto ze środków budżetu gminny.

Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów.

            Na 15 budynkach zakres prac obejmował demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest. Natomiast w 50 przypadkach prace obejmowały transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest. Wszystkie prace zostały wykonane w latach 2021 - 2022.

            Łączna masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wyniosła 136,500 Mg.

https://wfos.gdansk.pl/

wfoś

 

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne