Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

NAJNOWSZE INFORMACJE WS WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO W GMINIE ZBLEWO

Jak informuje kierownik GOPS w Zblewie Grzegorz Formela, na konto UG wpłynęła I transza środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych. Na dzień 26 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej złożono 2712 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w formie dodatku węglowego. Środki finansowe, które Gmina Zblewo otrzymała w ramach I transzy nie pozwalają na realizację wszystkich złożonych wniosków.

Aby móc rozpocząć wypłacanie dodatków węglowych, już jutro tj. w środę 28 września zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zblewo, podczas której otrzymane środki finansowe zostaną wprowadzone do budżetu. W związku z powyższym pod koniec bieżącego tygodnia powinny być dokonywane pierwsze wypłaty dodatków węglowych dla osób, które w sposób prawidłowy złożyły wnioski od 17 sierpnia 2022 r. Wypłaty będą dokonywane chronologicznie, zgodnie z terminami złożenia wniosków, jednak aktualnie do czasu wyczerpania środków finansowych z otrzymanej 1 transzy dotacji.

Przypominamy, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono przepisy zmieniające, dotyczące ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692) gdzie po ust. 3 dodano ust. 3a i 3b:

"3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostają bez rozpoznania."

Wszystkie pytania i wątpliwości w tej sprawie pomogą Państwu rozwikłać Pracownicy GOPS w Zblewie. Zapraszamy do kontaktu!

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne