Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

KOMUNIKAT GOPS ZBLEWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wypłaty dodatku węglowego NIE ZOSTANĄ rozpatrzone w przewidzianym ustawowo terminie tj. 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Powodem zaistnienia powyższej sytuacji jest:

  1. brak środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego, które nie zostały przekazane Gminie Zblewo do dnia 17 września 2022 r. pomimo złożonego przez nas do Pana Wojewody zapotrzebowania,
  2. konieczność dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w każdej sprawie.

Założeniem zmiany w ustawie jest m. in. wydłużenie terminu na wypłatę dodatku do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Nadmieniamy, że pierwsze wypłaty na kompletne i prawidłowo złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, zostaną uruchomione NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakończenia postępowań po wejściu w życie ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, druk sejmowy nr 2543, dalej zwany ustawą, postępowania zostaną zakończone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą, na podstawie przepisów przejściowych wskazanych w art. 52.

(GOPS ZBLEWO)

 

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne