Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY!
MASZ CZAS DO 30 LISTOPADA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego. 

       
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie do 30 listopada 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:

Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17 – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy

Warunki do otrzymania dodatku węglowego:

Dodatek węglowy przysługuje jeżeli:           
1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,         
2. źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.        

Przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek węglowy przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowego (PDF) jest dostępny w serwisie GOPS Zblewo -  http://www.gopszblewo.pl/ oraz poniżej. 

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne