Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa ZBLEWO, że dnia 22 czerwca 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie  wyboru sołtysa.

I termin zebrania - godz. 18.00. W przypadku braku 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców, zebranie odbędzie się w II terminie - tego samego dnia o godz. 18.15.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
  4. Informacja Wójta Gminy na temat wykonywanych i planowanych inwestycji w Gminie.
  5. Konsultacje na temat zmian w statucie sołectwa.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.
  7. Zamknięcie zebrania.

          Wójt Gminy

       /-/ Artur Herold

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne