Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

logo

Rekrutacja do
„Kompleksowego programu rozwoju OWP w Gminie Zblewo”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do programu będzie prowadzona w oddziałach przedszkolnych  poniższych placówek oświatowych:

 • Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie.
 • Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zblewie im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie.
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni.
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim.
 • Publicznym Przedszkolu w Pinczynie.
 • Gminnym Przedszkolu w Zblewie.

Wsparcie zaplanowane w programie obejmuje zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia dla dzieci SPE.

Program będzie realizowany przez 2 lata szkolne i na każdy rok szkolny będzie osobna rekrutacja.

Każde dziecko ma możliwość uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia. Nie ma jednak gwarancji, iż na każde wybrane zajęcia zostanie zakwalifikowane do grupy podstawowej.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Program obejmuje: 

 • Zajęcia Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne.
 • Indywidualne zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne poprzez gry matematyczno-logiczne.
 • Zajęcia rozwijające umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.
 • Zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność uczenia się.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” (deklaracja w załączniku) oraz złożenie jej do dnia 19 listopada 2021 r. w jednej ze wskazanych powyżej placówek oświatowych.

Dokumentacja rekrutacyjna oraz informacja o programie  dostępna jest również we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych Gminy Zblewo oraz w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo.

 Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Regulamin rekrutacji

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne