Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

logotypy

Marszałek Mieczysław Struk i wójt Artur Herold podpisali umowę na finansowanie kolejnego projektu edukacji przedszkolnej w Gminie Zblewo – tym razem pn. „Kompleksowy program rozwoju Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Gminie Zblewo”. Zblewski samorząd pozyskał na ten cel ponad 1,6 mln.

 „EDUKACJA NASZYCH DZIECI TO PRIORYTET”

„Nasza gmina prężnie i konsekwentnie kontynuuje działania w kierunku wzmacniania edukacji przedszkolnej. Korzystamy z każdej możliwości zdobycia środków zewnętrznych na ten cel i nie szczędzimy środków własnych. Edukacja naszych dzieci i zapewnienie im bogatej oferty edukacyjnej oraz bezpiecznych, optymalnych warunków nauki i zabawy to nasz priorytet. Uzyskane przez nas dofinansowanie jeszcze bardziej pozwoli nam osiągnąć ten cel. Dzięki dofinansowaniu również nasi nauczyciele będą mieli kolejną możliwość rozwijania swoich kompetencji. Stąd nasza radość i poczucie, iż dobrze wykorzystaliśmy kolejną szansę…” – mówił tuż po podpisaniu umowy wójt Artur Herold.

Celem projektu jest utworzenie 45 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zblewo do czerwca 2023 roku. Projekt przewiduje m.in.:

- zatrudnienie 2 nauczycieli do w aktualnie budowanego Przedszkola Gminnego w Zblewie oraz zakup mebli i pomocy dydaktycznych, co pozwoli na utworzenie 43 nowych miejsc przedszkolnych;

- przeprowadzenie prac adaptacyjnych w Kleszczewie Kościerskim, które pozwolą na utworzenie 2 nowych miejsc przedszkolnych, wydłużenie pracy oddziału przedszkolnego do 10 godzin oraz jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

- wybudowanie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Zblewie;

- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej we wszystkich 6 ośrodkach wychowania przedszkolnego poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 150 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym niepełnosprawności), zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (183 dzieci) oraz umiejętności uniwersalnych (140 dzieci);

- szkolenia zawodowe dla 20 nauczycieli, które uwzględniają komplementarność z działaniami skierowanymi do dzieci;

- doposażenie 6 ośrodków wychowania przedszkolnego w pomoce dydaktyczne oraz technologie informatyczne.

Wartość projektu: 1 957 728 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 664 068,80 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • umowa
  • plener

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne