Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Gmina Zblewo planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y roku mogą składać do dnia 25 października 2021 r (poniedziałek) do godz. 14.00 stosowne oświadczenia.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

* zamieszkują w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

* są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach

* nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wymagane oświadczenia można składać w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zblewo.

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (obowiązkowe) https://www.gov.pl/attachment/b5b5e055-c6ef-4f51-ad58-f350cfceee96

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (obowiązkowe) https://www.gov.pl/attachment/b3886508-2477-4097-ab75-8e42416d6b01

 

Do zapoznania się:

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne