Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

INFORMACJA ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY ZBLEWO
WS TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Szanowni Odbiorcy,
Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje, iż Decyzją nr GD.RZT.70.283.12.2021/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 23 lipca 2021 r. została zatwierdzona trzyletnia taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca w okresach: od 24.08.2021 r. do 23.08.2022 r., od 24.08.2022 r. do 23.08.2023 r., oraz od 24.08.2023 r. do 23.08.2024 r.

Nowa taryfa, w stosunku do obowiązujących cen wody i ścieków, zakłada w pierwszym okresie obowiązywania taryfy niewielki i stabilny wzrost cen na poziomie ok. 6%, uzasadniony występującym okolicznościami ekonomicznymi. W drugim i trzecim okresie obowiązywania taryfy z tytułu dostarczania wody zakłada się spadki cen o ok. 0,35 pkt proc.  W przypadku cen za odbiór ścieków spadek cen kształtuje się na poziomie ok. 0,97 pkt proc. w drugim okresie obowiązywania taryfy i 0,2 pkt proc. w trzecim okresie obowiązywania taryfy.

Zatwierdzona taryfa została opublikowana w dniu 16 sierpnia 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-283-12-2021-d-dw.html).

(Zakład Komunalny Gminy Zblewo)

                                                                      

  • taryfa

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne