Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Aktualizacja z dnia 11.03.2021: obostrzenia przedłużone do 28 marca! 

***

OD 13 MARCA OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE ZBLEWO

Uprzejmie przypominamy, iż od 13 marca w województwie pomorskim będą obowiązywać szczególne obostrzenia związane z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. M.in. zamknięte będą wszystkie obiekty sportowe oraz ośrodki sportu na świeżym powietrzu do 20 marca* ( uwaga - aktualizacja: obostrzenia przedłużone do 28 marca) z wyjątkami o których mowa poniżej. 

Zgodnie z treścią rozporządzenia rządu z 26 lutego 2021 r. korzystanie z infrastruktury sportowej jest możliwe jedynie w przypadku: organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Przypominamy również, że siłownie nadal pozostają zamknięte do odwołania.

(A.Sender)

  • Obostrzenia
    Aktualizacja z dnia 11 marca: obostrzenia przedłużone do 28 marca

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne