Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Zapomniani naukowcy XIX i XX w. - Alfons Hoffmann pionier i współtwórca polskiej elektroenergetyki.

MŁODZIEŻ Z PINCZYNA W KONKURSIE - „ZAPOMNIANI POLSCY NAUKOWCY I WYNALAZCY”

W polskiej nauce wciąż mamy wielu odkrywców, którzy wymagają przypomnienia i przedstawienia szerszej publiczności. Instytut Pamięci Narodowej ogłosił konkurs „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”, skierowany do klas 7. oraz 8 SP.
Długo zastanawialiśmy się z uczniami, kogo przedstawić, aby był również bliski naszym sercom a jego działalność nie odeszła w niepamięć. Na pomoc ruszyła nam dyrektor naszej szkoły, pani Iwona Loroch, która dobrze zna lokalne środowisko i przypomniała o postaci pana Alfonsa Hoffmanna, krewnego wieloletniego patrona gimnazjum w Pinczynie, księdza Stanisława Hoffmanna. Profesor Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku
w Grudziądzu. W 1905r. Alfons Hoffmann wstąpił na Wydział Maszynowy i Elektrotechniczny Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1911r.  Po uzyskaniu dyplomu inżynierskiego, do 1918 r. pracował w niemieckich fabrykach i zakładach elektrotechnicznych,  w  Akwizgranie  i  w  Berlinie. W 1918 r.  po  odzyskaniu  przez Polskę niepodległości, natychmiast wraca do Gdańska, aby rozpocząć działalność na rzecz odbudowywania kraju po 123 latach niewoli. Jako znakomity elektryk chciał zadbać, aby ludzie mogli żyć na miarę XX wieku i rozpoczął pracę nad elektryfikacją Pomorza Gdańskiego. Z Gdańska zostaje oddelegowany do Torunia i skierowany do prac nad budową elektrowni wodnej w Gródku. Dzięki  wielkiemu  wysiłkowi  i  zdolnościom  organizacyjnym Alfonsa Hoffmanna, budowę szybko ukończono. Elektrownia, o mocy instalowanej  3900kW,  była wówczas pierwszą powojenną, a zarazem największą elektrownią wodną w Polsce, zbudowaną przez polskiego inżyniera. W 1928 roku A. Hoffmann opracowuje  niesłychanie śmiały i nowatorski plan budowy na Śląsku dużej elektrowni cieplnej o mocy 300 MW i przesyłanie energii elektrycznej liniami 200 kV do Poznania i Łodzi. W okresie  od jesieni 1928 r. do zimy 1929 r. zbudowano pod kierownictwem A. Hoffmanna w rekordowym czasie elektrownię wodną w Żurze: Gródek-Żur i Żur-Gdynia o łącznej długości 140 km. Kolejnym sukcesem A. Hoffmanna była elektryfikacja portu w Gdyni i zbudowanie tam w 1936 r. elektrowni cieplnej, z generatorem o mocy 7,5MW i napięciu15,75 kV, w Polsce nie stosowano do tej pory tak wysokiego napięcia generatora. Turbozespół miał po raz pierwszy w kraju chłodzenie kondensatu wodą morską. Budowę  elektrowni rozpoczęto we wrześniu 1935 r., a zakończono w grudniu 1936r.

Kolejne zasługi A. Hoffmanna w dziedzinie elektroenergetyki można wymieniać bez końca… Jako pierwszy w kraju zastosował szczudła betonowe do budowy linii Gdynia-Puck Władysławowo-Jurata. Pełniąc funkcję dyrektora elektrowni Gródek zbudował w 1933 r. fabrykę grzejników i innych odbiorników elektrycznych, która zatrudniała 500 osób. Opracował koncepcję budowy elektrowni szczytowo-pompowej Żydowo, której nadano jego imię. Przed wojną osobiście przygotował koncepcję ogrzewania  elektrycznego dworca  PKP Warszawa-Główna, która została zrealizowana. Profesor Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego tak napisał o inżynierze: „Non omnis moriar! Nie wszystek umarł. Był i jest profesor inż. Alfons Hoffmann wybitnym przedstawicielem ukształtowanej w okresie zaboru prusko-niemieckiego inteligencji polskiej Pomorza Nadwiślańskiego. Pozostanie swoistym symbolem odchodzącego już w przeszłość ideału inteligenta, spalającego się w swojej zawodowej pracy i w bezinteresownej służbie społeczeństwu. Należał do tych, o których nie tylko Pismo Święte mówi, iż stanowią sól naszej ziemi”.

W 1949 r. A. Hoffmann rozpoczął pracę naukową na  Politechnice  Gdańskiej, jako wykładowca. Napisał kilka publikacji naukowych, m.in. „Siłownie  zbiornikowo-pompowe”. Organizował  zjazdy  naukowe  dyrektorów  i  personelu  technicznego, którym przedstawiał badania i nowatorskie metody budowania elektrowni wodnych. Na wniosek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, 26.09.1957 roku przyznany mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Prof. Alfons Hoffmann zmarł 30 grudnia 1963 r. i został  pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Wrzeszczu.

Uczniowie naszej szkoły zainteresowali się postacią prof. Hoffmanna i postanowili przypomnieć pioniera polskiej elektroenergetyki, opinii publicznej. Zgłosili się do konkursu i zagłębili w życiorys tak nietuzinkowego naukowca XX w. Poświęcając zapewne niejedno popołudnie, stworzyli piękne prace, które możemy podziwiać w załączonej galerii.
W konkursie wzięli udział następujący uczniowie: Zuzanna Stopa kl. VII a, Szymon Pellowski kl. VII b, Izabella Nixon kl. VII b, Julia Cesarz kl. VIII a, Nikola Świeczkowska kl. VIII a, Oliwia Dygner kl. VIII a, Zuzanna Trygalska kl. VIII b.  Pozostało nam wszystkim trzymać kciuki i z cierpliwością oczekiwać wyników konkursu.

(Magdalena Piernicka)

  • konkursowe prace
  • konkursowe prace
  • konkursowe prace
  • konkursowe prace
  • konkursowe prace
  • konkursowe prace
  • konkursowe prace

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne