Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

PRZYPOMINAMY NASZE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE ODŚNIEŻANIA

W tym roku cieszymy się wyjątkowo śnieżną zimą. Dlatego przypominamy naszym Mieszkańcom o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego przez:
  • Uprzątniecie mechaniczne lub ręczne
  • Usuniecie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone
  1. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnika należy oczyścić na całej szerokości.
  2. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego innych niż opisane w ust. 2 uprzątniecie powinno nastąpić na chodnikach do 2/3 szerokości
  3. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.
  4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Dz. U. z 2020r. poz. 1439 art. 5 ust.1 pkt 4 oraz uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 14 marca 2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zblewo.

 

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne