Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Ruszyła rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zblewie. W ciągu zaledwie kilku dni od rozpoczęcia prac postęp robót robi wrażenie!

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

Przebudowa i modernizacja naszej oczyszczalni będzie dotyczyła m.in. technologii oczyszczalni ścieków, budynku socjalnego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz budynków technicznych tj. krat, stacji dozowania chemikaliów PIX oraz PAX, stacji odwadniania osadu czy punktu zlewczego. Jest to więc kompleksowa modernizacja!

Roboty ruszyły, a trzeba podkreślić, iż prace budowlane na czynnym obiekcie są dość trudne i specyficzne. Muszą być bowiem prowadzone z zachowaniem prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków.

Pierwsze prace dotyczą osadników wtórnych - przekładane będą rurociągi oraz system napowietrzania, by umożliwić w kolejnym etapie realizację wykopów i wylewanie fundamentów pod nowe obiekty. Dalej powstaną nowe bioreaktory oraz piaskowniki. Do tej pory przeniesiono już dmuchawy, odsłonięto częściowo bioreaktory oraz wykonano tymczasowe rurociągi technologiczne. Kolejnym etapem będą wykopy pod osadniki wtórne nowej oczyszczalni.

Równolegle do prowadzonych prac przy osadnikach wtórnych, realizowane są również prace przy modernizacji budynku socjalnego. Wykonano tu już wykop oraz zalano ławy pod rozbudowę tego budynku, a wkrótce ruszy budowa ścian z bloczków betonowych.

Wykonawcą prac na tym etapie inwestycji jest podwykonawca tj. firma BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., której głównym zadaniem jest wykonanie robót ziemnych, żelbetowych oraz betonowych.

Jeśli tylko nieprzewidziane sytuacje nie pokrzyżują planów, to zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają być ukończone do 31 grudnia przyszłego roku.

Przypomnijmy, iż modernizacja oczyszczalni jest realizowana w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”, realizowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie wartość całego projektu to 16 276 829,14 zł, z czego wysokość unijnego dofinansowania wynosi 8 128 322,43  zł.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że Gmina Zblewo w 2019 roku wykonała  dwa zadania wodne. Pierwszym z nich była budowa zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 wraz z instalacją fotowoltaiczną w hydroforni w Zblewie. Koszt realizacji tych robót wyniósł  646 834,40 zł, a ich wykonawcą była firma Aqua Tech S.A. z Warszawy. Drugim zadaniem była przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezierce na długości 2,34 km. To zadanie wykonała za kwotę 535 581,29 zł. firma ZOJAX Jana Wildmana z Bytoni. Natomiast trwające jeszcze trzecie zadanie wodne to przebudowa stacji uzdatniania wody w Jeziercach, wykonywana przez firmę Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „Hirsz”. Ta inwestycja polega  m.in. na budowie studni głębinowej oraz likwidacji istniejącego otworu, budowie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 75 m3 każdy, wymianie urządzeń w SUW w istniejącym budynku oraz budowie pomp II stopnia. Przebudowa stacji ma na celu zlikwidowanie okresowych niedoborów w dostawie wody i utrzymanie stałego ciśnienia wody. Przypomnijmy, iż modernizowana stacja uzdatniania wody dostarcza wodę dla miejscowości: Semlin, Kleszczewo Kościerskie i Jezierce. W tej chwili trwają prace mające na celu zaprojektowanie nowego otworu studni głębinowej zapasowej dla SUW. W kolejnym etapie studnia zostanie wykonana, a zadanie w całości odebrane. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 1 804 265,16 zł.

 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia
 • opis: oczyszczalnia

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne