Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku!

Gmina Zblewo otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – (edycja 2019) na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się  na terenie gminy.

Na powyższe zadanie składa się dofinansowanie z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
  • Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,
  • z budżetu Gminy Zblewo.

Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XLIV/317/17 z dnia 29 listopada 2017 r. „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zblewo w latach 2017-2032".

Całkowita wartość zakończonego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zblewo – edycja 2019” wyniosła 153.988,78 zł brutto.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 120 893,40 zł. Gmina Zblewo pozyska dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 120 893,40 zł, tj. 78,51% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 33 095,38 zł pokryto ze środków budżetu gminny.

Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów unieszkodliwienia azbestu.

Na 16 budynkach zakres prac obejmował demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest, które wykonano w 2020 r. Natomiast w 52 przypadkach prace obejmowały transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest, które wykonano w 2019 r.

Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 322,748 Mg.

Więcej informacji na stronie : www.wfos.gdansk.pl.

Zapraszamy!

  • opis: logo

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne