Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Nadchodzące Święto Niepodległości jest doskonałą okazją do tego, by spróbować wyrazić swoje patriotyczne uczucia w wierszu. A wiersz ten zgłosić do konkursu poetyckiego, który własnie ogłosił nasz Gminny Ośrodek Kultury im. M.Hillar w Zblewie. Serdecznie do tego zachęcamy!, bo wiemy, ze wśród naszych Mieszkańców jest wielu bardzo uzdolnionych Poetów. Czekamy na Wasze prace! A oto szczegóły konkursu:

Regulamin Internetowego Konkursu Literackiego
na wiersz patriotyczny pt. „A to Polska właśnie”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 05.11.2020r. do 15.11.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest ze Świętem Niepodległości.
 2. W konkursowych pracach uczestnicy odnoszą się do hasła: „O to Polska właśnie”.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Propagowanie piękna języka polskiego.
 3. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.
 4. Zainspirowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do twórczości literackiej.
 5. Podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat naszej Ojczyzny.
 6. Promowanie amatorskich talentów literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Zblewo.
 2. Konkurs obejmuje pracę literacką (jeden wiersz napisany samodzielnie).
 3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 wiersz nigdzie wcześniej niepublikowany
  i nienagradzany w innych konkursach.
 4. Format prac: maksymalnie 1 stronę A4, czcionka 12
 5. Każda praca musi być podpisana: imię nazwisko autora i wiek uczestnika.
 6. Prace należy wysłać na adres mailowy organizatora do 15.11.2020 do godz. 24:00. W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody uczestnika na udział w konkursie (załącznik nr 2.) Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie oceniać poprawność językową, oryginalność zaprezentowanego tematu i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria – dzieci w wieku do 10 lat
 3. II kategoria – dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat
 4. III kategoria – młodzież w wieku od 17 lat i dorośli

Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania  dowolnej liczby wyróżnień
w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 18.11.2020
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Materiały do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej
 2. Załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne