Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada.  Pokażcie wszystkim jak widzicie to święto, w jaki sposób można je uczcić i zawsze o nim pamiętać. Fantastyczne nagrody czekają...

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego

„Kto Ty jesteś? Polak mały?”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 05.11.2020r. do 15.11.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest ze Świętem Niepodległości widzianym oczami dzieci.
 2. W konkursowych pracach uczestnicy odnoszą się do hasła: „Kto Ty jesteś? Polak mały?”

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do ojczyzny.
 2. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w promowanie wartości patriotycznych w sposób twórczy i kreatywny.
 3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
 4. Wyrabianie poczucia estetyki.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
 3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
 4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora do 15.11.2020 do godz. 24:00.
  W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział
  w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
 5. Forma i technika pracy plastycznej: dowolna

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 3. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
 4. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat

Komisja może również przyznać po 1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 18.11.2020
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej

ZOBACZ, JAKIE NAGRODY CZEKAJĄ NA UCZESTNIKÓW NASZEGO KONKURSU:

 • NAGRODY CZEKAJĄ
 • NAGRODY CZEKAJĄ
 • NAGRODY CZEKAJĄ
 • NAGRODY CZEKAJĄ

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne