Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

KOMUNIKAT

W związku z odprowadzaniem deszczówki przez mieszkańców Gminy Zblewo do kanalizacji sanitarnej Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje, iż w lipcu i w sierpniu 2020 r. zostaną przeprowadzone kontrole mające na celu wykrycie nielegalnych podłączeń.

Za nieprzestrzeganie  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi, że zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej  grozi kara grzywny do 10 000 zł.

(Zakład Komunalny Gminy Zblewo)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne