Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o zmianie uchwały w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”

Jakie zmiany wprowadzono? Przede wszystkim wydłużony został termin organizacji etapu gminnego i powiatowego konkursu (kolejno do 30 czerwca i 31 lipca).

Dlatego przedłużamy termin składania zgłoszeń do etapu gminnego! Wypełnione karty zgłoszeń można składać w Urzędzie Gminy w Zblewie (Biuro Podawcze) do 10 czerwca 2020. Zachęcamy do udziału w konkursie te sołectwa, które nie zgłosiły dotąd swojego udziału! Uwaga – zgłoszone w pierwotnym terminie deklaracje udziału w konkursie pozostają aktualne!

Pozostałe zmiany w regulaminie dotyczą m.in. rezygnacji z wizytacji laureatów etapu powiatowego przez Wojewódzką Komisję Konkursową (ocena dokonywana będzie na podstawie przesłanych prezentacji multimedialnych).

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem ( regulamin zawiera formularz zgłoszenia do konkursu).

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne