Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

PRZEKIEROWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZAPLANOWANYCH NA INWESTYCJE BADAWCZO-ROZWOJOWE W POMORSKICH FIRMACH NA WALKĘ ZE SKUTKAMI KORONAWIRUSA

Mając na uwadze szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu pandemii, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przekierowaniu środków unijnych zaplanowanych na inwestycje badawczo-rozwojowe w pomorskich firmach na walkę ze skutkami koronawirusa.  

W związku z powyższym informujemy, że konkurs numer RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20 dla Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostaje anulowany na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr. 260/133/20 podjętej w dniu 24 marca 2020 r.  

Podjęta przez Zarząd Województwa decyzja, pozwoli  na szybkie  zasilenie środkami pomorskich szpitali oraz w zależności od skali tych potrzeb w drugiej kolejności przedsiębiorstw z naszego regionu innymi, bardziej niezbędnymi formami wsparcia.

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego dotycząca anulowania konkursu

więcej...

(Agencja Rozwoju Pomorza)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne