Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Nabór rozpoczęty! Nabór uczestników projektu prowadzony będzie w okresie od 03.02. 2020 do 28.02.2020.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie samozatrudnienia 16 osób do 29 roku życia z województwa pomorskiego, w tym możliwy udział osób z niepełnosprawnościami, poprzez rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej do 30.11.2021 roku.

Projekt pozwoli na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekt skierowany jest do osób młodych, w wieku 19-29 lat, w tym:

osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, osoby z niepełnosprawnością

osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób z obszaru woj. pomorskiego. 

Dofinansowanie projektu z UE: 949 048,30 zł

 

ZASADY REKRUTACJI:

  1. O udziale w projekcie będzie decydować liczba punktów otrzymana w ramach procesu rekrutacji.
  2. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 18 osób.
  3. Rekrutacja przebiegać będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju.
  4. Na potrzeby realizacji procesu Beneficjent powoła Komisje rekrutacyjną, która dokona wyboru Uczestników Projektu w oparciu o Regulamin Rekrutacji. Etap 1 - ocena przynależności do grupy docelowej; Etap 2 - rozmowa i test
  5. W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą: Menadżer Projektu - Przewodniczący Komisji oraz Doradca Zawodowy a w wypadku odwołań do komisji powołany zostanie drugi Doradca zawodowy celem ponownego przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z kandydatami, którzy złożyli odwołania.
  6. Szczegółowe zapisy i warunki rekrutacji opisane będą w Regulaminie rekrutacji

 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe będzie  w Biurze projektu w siedzibie WSB w Gdańsku (Al. Grunwaldzka 238 A, pokój B 320). Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie do 28.02.2020 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Załączniki do formularza - oświadczenia 

 

Dokumenty uczestnika projektu:

  1. Regulamin
  2. Załączniki - komplet

SZCZEGÓŁY: SERWIS EFS.PL - LINK

Informacji na temat projektu udziela Menedżer Projektu Pani Magda Bielawska 58 522 77 71

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238A | 80-266 Gdańsk

Budynek B, III piętro, pokój B320

tel. 58 522 77 71

mbielawska@wsb.gda.pl
 

 

  • projekt

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy]

Informacje techniczne