Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO)
LUB PRZYDOMOWEJ O
CZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Zblewo informuje, iż zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków m. in. w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Zblewo wzywa do wypełnienia druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Pismo w tej sprawie trafiło już lub w najbliższym czasie trafi do Państwa domów wraz z wymiarem podatku na 2020 rok. Dla Państwa wygody publikujemy wzór oświadczenia (jest on także dostępny w BIP Gminy Zblewo/ zakładka: formularze do pobrania – tutaj) i przypominamy, iż oświadczenie to należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie, a w przypadku nowo powstałych obiektów w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji. Wypełnione oświadczenie dostarczyć należy do Urzędu Gminy w Zblewie przy ul. Głównej 40.

Ważne: W przypadku niezłożenia oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zostanie wszczęte postępowanie w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych na podstawie art. 6 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

(mat. Referat Rozwoju)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne