Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZBLEWO Z OKAZJI 100-LECIA POWROTU ZIEMI ZBLEWSKIEJ DO MACIERZY

W środę – 29 stycznia – odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Zblewo z okazji 100-lecia powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy. Wzięli w niej udział nie tylko nasi radni, ale także liczne grono Mieszkańców i zaproszonych gości. Specjalnie na tę okazję, Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie zapełnił się archiwaliami sprzed 100 lat, które zaprezentowano w formie wystawy. „Witam Państwa dzisiaj – 29 stycznia 2020 roku, dokładnie 100 lat po wiekopomnym wydarzeniu, jakim był powrót ziemi zblewskiej do Macierzy. Po 148 latach zaborów Zblewo, Kociewie i Pomorze znalazło się ponownie w granicach odrodzonego, niepodległego Państwa Polskiego…” – tymi słowami wzruszony Leszek Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy Zblewo powitał wszystkich uczestników sesji. A każdy z nich czuł te niezwykłą, podniosłą atmosferę wyjątkowego wydarzenia…

 Uroczystość rozpoczęła się pięknym wykonaniem „Boże, coś Polskę”, wprowadzono sztandar Gminy Zblewo, a następnie historyk - Longina Tomaszewicz przedstawiła referat, w którym przypomniała wydarzenia sprzed 100 lat. Podczas sesji,  na wniosek Wójta Gminy Zblewo zostały pośmiertnie nadane tytuły „Zasłużony dla Gminy Zblewo”. Otrzymały je cztery osoby, które – jak podkreślano podczas sesji - zapisały wyjątkowo piękne karty w historii ziemi zblewskiej. Uhonorowani zostali:  ks.gen.bryg. Józef Wrycza, ks. poseł Stanisław Hoffmann, poseł na Sejm II RP Piotr Szturmowski oraz ks. Józef Larisch. Ich życiorysy przypomniał Piotr Wróblewski i była to przepiękna lekcja naszej lokalnej, wspaniałej historii. „Uhonorowanie tych osób stanowi nasz hołd, cześć i wdzięczność za ich wybitną działalność na rzecz naszej społeczności, pełną wielkiej miłości do Ojczyzny i Ludzi…” – mówił podczas uroczystości wójt Artur Herold.

(…) „Każda społeczność ma swoich bohaterów. Również i my możemy się nimi poszczycić. To oni mieli tak ogromny wpływ na patriotycznego, polskiego ducha ziemi zblewskiej – nie tylko wtedy, gdy trzeba było nam żyć pod rządami zaborcy. I nie tylko wtedy, gdy powróciła Niepodległość. Ale również wtedy, gdy trzeba było odzyskaną Ojczyznę odbudowywać . To oni nie pozwolili, byśmy zapomnieli, że bije w nas polskie serce. I że Ojczyzna jest dobrem najwyższym… Ksiądz Józef Wrycza, ksiądz Stanisław Hoffmann, poseł Piotr Szturmowski, ksiądz Józef Larisch – te cztery postacie przywołujemy dziś w tym niezwykłym apelu naszej pamięci. A wraz z nimi dziesiątki, setki, tysiące zwykłych – „niezwykłych” mieszkańców ziemi zblewskiej tamtych czasów, którzy przechowali i budowali Ojczyznę w swoich rodzinach tak, abyśmy my dzisiaj mogli cieszyć się wolną, silną, piękną i mądrą Polską. Budowali ją swoją codzienną, ciężką pracą, uszanowaniem tradycji, aktywnością społeczną, a przede wszystkim – wielką miłością” (…)

 Po podjęciu uchwały nadającej wnioskowany przez wójta tytuły, wszyscy wstali i rozległy się brawa. W sesji wzięły udział rodziny i potomkowie wyróżnionych osób. Szczególnie wzruszającym momentem sesji było wręczenie im aktów nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Zblewo” dla ich przodków. Tytuły te odebrali: Aleksandra Zdrojewska, Elżbieta Hoffmann, Jolanta Szostek oraz Marta Skotnicka, a także Roman Marchewicz i ks. Mieczysław Bizoń. Dodajmy, iż rodziny te zjechały się z całej Polski. Nie brakowało łez wzruszenia…

Sesję uświetnił chór pw. Św. Cecylii, który – jak przypomniał prowadzący obrady Leszek Burczyk – cieszy się ponad 100-letnią historią. W pięknym koncercie patriotycznym wystąpił też zespół „Źródło” z Kleszczewa Kościerskiego pod kierownictwem Hanny Jankowskiej i Ireneusza Czai. Po sesji delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski, na którym widnieje tablica upamiętniająca poległych i ofiary z czasów I wojny światowej, wojny bolszewicko-polskiej oraz II wojny światowej, a także pod tablicą upamiętniającą 100-lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy. Honorową wartę w tych symbolicznych miejscach zaciągnęli bytońscy harcerze.

 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy
 • 100lecie powrotu ziemi zblewskiej do Macierzy

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne