Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Gmina Zblewo ma charakter rolniczo-turystyczny. Obok licznych gospodarstw indywidualnych rozwija się handel i usługi nastawione głównie na obsługę mieszkańców, jak i licznie odwiedzających gminę turystów. Znajdują się tu firmy usługowo-handlowe i wytwórcze. Przeważają usługi: budowlane, drzewne, transportowe oraz handel detaliczny stały. Bogactwem gminy jest malowniczy krajobraz, czyste powietrze oraz sprzyjająca wypoczynkowi atmosfera.

Bogactwem gminy są także walory przyrodniczo-krajobrazowe: jeziora, piękne lasy, pola, łąki. Naturalna uroda tego terenu, czyste powietrze oraz szczególna atmosfera sprawiają, że jest to idealne miejsce wypoczynku i rozrywki. Najcenniejszymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi są:

− różnorodne ekosystemy (lasy, pola, łąki i jeziora polodowcowe),

− różnorodna i bogata flora oraz fauna,

− pomniki przyrody żywej i nieożywionej,

− szlaki turystyczne,

− ścieżki dydaktyczne,

− arboretum w Wirtach z kolekcją drzew pochodzących z różnych stron świata.

Gminę Zblewo można podzielić na trzy części, z których każda charakteryzuje się inną funkcją dominującą: północna część (strefa o dominującej funkcji rolniczej), środkowa (silnie przebiegających procesów urbanizacyjnych) i południowo-zachodnia (zagospodarowania letniskowego i rekreacyjnego).

  • gmina zblewo

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne