Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” Z TERENU GMINY ZBLEWO

Wójt Gminy Zblewo informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem w 2020 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy w Zblewie wniosek w wersji papierowej o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 12 listopada 2019 roku.

Druk wniosku można pobrać z Urzędu Gminy Zblewo, u Sołtysów wsi lub ze strony internetowej gminy Zblewo oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zblewo.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania  w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących   z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Zblewo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Zblewo ul. Główna 40.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU - SERWIS NFOŚiGW (link)

(Referat Rozwoju)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne