Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Za nami sesja absolutoryjna – jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy Zblewo w ciągu roku. Stanowi ona bowiem podsumowanie pracy wójta za miniony rok. Jak ocenili tę pracę radni?

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA – JEDNOGŁOŚNIE!

Tegoroczna sesja absolutoryjna Rady Gminy Zblewo, która odbyła się 27 czerwca była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziła dyskusja nad raportem o stanie gminy. Obowiązek złożenia takiego raportu nałożyła na samorządy zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z nią wójt miał obowiązek przygotować raport za 2018 rok i przedłożyć go do publicznej dyskusji do końca maja br.  I tak też się stało, choć nikt z mieszkańców naszej gminy do dyskusji się nie zgłosił. Nad stanem gminy dyskutowali za to radni.

Podczas sesji, po omówieniu raportu Artur Herold wystąpił do Rady o udzielenie wotum zaufania. Jak powiedział, złożony raport obiektywnie wskazuje na to, iż nasza gmina z powodzeniem realizuje swoje zadania z pełnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wójt podkreślił także, iż miniony rok był prawdziwie rekordowym rokiem w inwestycjach, jakiego jeszcze w historii naszej gminy nie było. Głos zabrała również skarbnik gminy Hanna Puttkammer, ponieważ radni debatowali także nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. Oba głosowania radnych były jednoznaczne – zapadły bowiem jednogłośnie. I w ten sposób – przy pełnym poparciu Rady Gminy - zostało uchwalone absolutorium za 2018 rok dla Wójta Gminy Zblewo. Artur Herold nie krył radości, bo jak zaznaczył, takie wsparcie jest dla niego bardzo ważne. Wójt podziękował  także swoim najbliższym współpracownikom – w tym m.in. Hannie Puttkammer i sekretarzowi Danielowi Szprędze – oraz wszystkim mieszkańcom za codzienne wspieranie go w wypełnianiu obowiązków gospodarza gminy.

__________________________________________________

Szanowni Państwo!

Jestem szczęśliwy, iż nasze działania zostały przez Radę Gminy Zblewo dobrze ocenione i przyjęte jednogłośnie. Jako wójt jestem prawdziwie dumny z tego, że głównym wyznacznikiem wszelkich działań podejmowanych przez samorząd gminy Zblewo jest dobro naszych Mieszkańców i troska o jakość ich życia. Dbałość o zachowanie tych zasad determinuje kierunki rozwoju naszej gminy i sprawia, iż nasze działania przynoszą efekty – są bowiem skierowane na realne potrzeby naszych Mieszkańców.

Każdego dnia dokładam osobistych starań, aby podległy mi urząd oraz wszelkie inne instytucje nie tylko sumiennie realizowały swoje obowiązki, były w swych działaniach otwarte i przyjazne, ale przede wszystkim – aby były blisko ludzi, blisko naszych Mieszkańców. Cieszę się, że jako samorząd mamy trwałą, bezpośrednią więź z naszym społeczeństwem. Jestem przekonany, iż tylko ścisła współpraca władz gminy z Mieszkańcami zapewnia jak najbardziej skuteczne działania. I tak właśnie w naszej gminie się dzieje, a tegoroczne absolutorium jest również tego dowodem.

Dlatego też, pragnę złożyć serdeczne podziękowania naszym Mieszkańcom - wszystkim środowiskom Gminy Zblewo za to,  że każdego dnia aktywnie włączają się w pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Jest to piękny przykład odpowiedzialnej postawy społecznej i dowód na wielką miłość do naszej wspólnej Małej Ojczyzny. Dziękuję także moim współpracownikom – urzędnikom na czele z Panią Skarbnik i Sekretarzem Gminy, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, radnym i sołtysom. Razem tworzymy silną drużynę. Doceniam to i dziękuję!

Artur Herold
Wójt Gminy Zblewo

 

 • absolutorium
 • a0.jpg
 • abs6.jpg
 • abs9.jpg
 • abs99.jpg
 • b1.jpg
 • DSC_3696.jpg
 • DSC_3713.jpg
 • DSC_3729.jpg
 • DSC_3740.jpg
 • DSC_3788.jpg
 • DSC_3823.jpg
 • e1.jpg
 • e2.jpg
 • e3.jpg
 • e4.jpg
 • z (2).jpg

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne