Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

REGULAMIN FESTYNÓW GMINNYCH I SOŁECKICH Z OKAZJI DNIA DZIECKA

1.  Organizatorem festynów jest:

  1. festyny sołeckie: sołtys i Rada Sołecka lub/i szkoła;
  2. festyny gminne: GOK w Zblewie;
  3. festyn wędkarski: koło PZW 64 w Pinczynie.

2. Udział w festynie jest bezpłatny i  jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Imprezy, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Urząd Gminy w Zblewie, na potrzeby promocji imprezy. Obejmuje to wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach internetowych Urzędu Gminy w Zblewie www.zblewo.pl oraz portalu społecznościowym Organizatora i Urzędu Gminy) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych (w tym m.in. w prasie lokalnej i Kurierze Zblewskim) z tym jednak zastrzeżeniem, ze wizerunek nie może być użyty w formie publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszyć w inny sposób jego dóbr osobistych.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne