Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Przed nami trudny czas dla naszych czworonożnych przyjaciół. Dlatego apelujemy - zadbajmy o nasze psy zwłaszcza w sylwestra i przygotujmy je przed wystrzałami i fajerwerkami! W szczególności warto zabezpieczyć nieruchomość tak, aby nasz pies nie uciekł i nie stanowił zagrożenia dla innych osób.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom psów o konieczności sprawowania należytej opieki nad zwierzętami. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie wypuszczania psów przez właścicieli bez opieki poza teren nieruchomości i zagrożeniem bezpieczeństwa dla ludzi,  Wójt Gminy Zblewo przypomina właścicielom utrzymującym zwierzęta domowe, że zgodnie  z § 17 Rozdział 6 Uchwały Nr XXVI/185/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 21 września 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 3362) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zblewo”:

  • ust. 1 „Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe, winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się zwierząt poza jej obszar”.
  • ust.2  „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie  powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt”.
  • ust.3   „Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu”.

Wobec powyższego prosimy o wywiązywanie się z obowiązków właścicieli psów. Przypominamy - kto nie wykonuje obowiązków  wymienionych w ustawie z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) podlega karze grzywny. Karze grzywny podlega również ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

(BM )

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne