Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

dJqodGOWaFoAAAAASUVORK5CYIIAGmina Zblewo otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) w ramach konkursu pn. „Czyste Powietrze  Pomorza – edycja 2017” na modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie naszej gminy. Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2016 r. "Programem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zblewo”.

Całkowity koszt kwalifikowany zakończonego zadania pn. „Czyste powietrze na terenie Gminy Zblewo – edycja 2017” wyniósł 335 297,17 PLN, z czego dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniesie 79 497,00 PLN i pokryje 23,71% kosztów kwalifikowanych. Udział środków Gminy Zblewo wyniesie 33 009,59 PLN, co daje 9,84% kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy Gminy Zblewo otrzymają łącznie 112 506,59 PLN zwrotu kosztów poniesionych w związku z wymianą źródeł ciepła.

Dzięki realizacji zadania udało nam się zlikwidować piece opalane węglem w 19 budynkach jednorodzinnych, które zostały wymienione na nowe i bardziej efektywne piece na pelet. Dzięki temu zmniejszy się poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym emisje pyłu ogólnego o 1,845 Mg/rok, dwutlenku siarki o 0,933 Mg/rok, tlenków azotu o 0,021 Mg/rok, tlenku węgla o 4,104 Mg/rok oraz dwutlenku węgla o 188,072 Mg/rok.

Więcej informacji na stronie : www.wfos.gdansk.pl. Zapraszamy!

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne