Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę „Kociewskie Pióro 2017” za osiągnięcia i zasługi Kociewia w dziedzinie literatury, publicystyki , animacji kultury  indywidualnie i zbiorowo oraz za całokształt  działalności.

Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności:

   1. przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju i za granicą

   2. inspirowały wydawnictwa

   3. stworzyły warunki rozwoju twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego  lub innego odkrycia w tej dziedzinie

  4. reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą i tradycją regionalną

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:
1) organy administracji samorządowej
2) instytucje kultury
3) organizacje pozarządowe, 
4 )fundacje,   
5) stowarzyszenia
6) osoby fizyczne

Propozycje do nagród powinny być składane na załączonym wniosku  do 5 stycznia  2018, na adres Towarzystwo Społeczno- Kulturalne im. Małgorzaty Hillar ul. Główna 40 a,  83-210 Zblewo. Informacji udziela Emilia Bielska pod nr 660 572 118.

  • kociewskie pióro

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne