Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

wGuE4b521A0JAAAAABJRU5ErkJgggA=Gmina Zblewo otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – (edycja 2017) na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się  na terenie gminy.

Na powyższe zadanie składa się dofinansowanie z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
  • Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
  • z budżetu Gminy Zblewo. 

Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2007 r. "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zblewo w latach 2009-2032".

Całkowita wartość zakończonego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zblewo – edycja 2017” wyniosła 22.072,92 zł brutto.

Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów unieszkodliwienia azbestu.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 20 437,75 zł. Gmina Zblewo pozyska dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 15 320,00 zł, tj. 74,96% kosztów kwalifikowanych zadania.

Na 14 budynkach zakres prac obejmował demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest, natomiast w 4 przypadkach transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest.

Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 46,462 Mg.

Więcej informacji na stronie : www.wfos.gdansk.pl. Zapraszamy!

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne