Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Jak znaleźć klucz do rozumienia poezji?
- o VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Małgorzaty Hillar w Pinczynie

Poezja nie jest łatwa w odbiorze, zarówno dla czytelnika, jak i dla słuchacza… Trzeba wznieść się ponad rutynę, aby znaleźć klucz do zrozumienia tego, „co podmiot mówiący miał na myśli”. Jednak warto podjąć taki wysiłek…

Młodzież gminy Zblewo wykazała się odwagą i podjęła się niemałego trudu recytacji wierszy miejscowej poetki-twórczyni o zasięgu ogólnopolskim- w czasie VIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Małgorzaty Hillar, który odbył się w szkole, w Pinczynie 18 marca 2019 r. W konkursie wzięły udział uczennice szkół z: Bytoni, Kleszczewa Kościerskiego, Zblewa i Pinczyna.

Twórczość Małgorzaty Hillar pochodzącej z Piesienicy nie należy do „łatwych”. Życie poetki naznaczone zarówno miłością (ślub ze Zbigniewem Bieńkowskim),  jak i cierpieniem (brak miłości ze strony matki w dzieciństwie, choroba alkoholowa, która była konsekwencją rozwodu-1970 r.) znalazły odzwierciedlenie w jej lirykach.

Debiutowała w 1955 roku wierszem „Słowa”. Natomiast jej debiutancki tomik „Gliniany dzbanek” ukazał się dwa lata później. Jej kolejne tomiki wierszy to: „Prośba do macierzanki, „Krople słońca” „Czekanie na Dawida” (tomik poświęcony synowi Dawidowi), „Poezje”. U schył­ku ży­cia uda­ło się jej na­pi­sać jesz­cze je­den tomik  „Gotowość do zmartwychwstania”. Kil­ka ty­go­dni póź­niej, 30 maja 1995 roku zmar­ła w War­sza­wie.

Najbardziej znane są wiersze Hillar „o miłości”, w których zaczytywały się dziewczęta w XX w. Jej twór­czość cha­rak­te­ry­zo­wa­na była jako po­łą­cze­nie sty­li­sty­ki Tadeusza Różewicza i de­li­kat­nej es­te­ty­ki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

A my możemy się tylko cieszyć, że taka artystka wywodzi się z naszej okolicy i że młodzież tych czasów sięga także po jej twórczość, więcej, uczy się jej liryków na pamięć i próbuje znaleźć klucz do ich interpretacji, co nie jest zgoła łatwe.

W wyniku rywalizacji konkursowej, jury, któremu przewodniczyła Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Małgorzaty Hillar, Emilia Bielska, dokonało następującego rozstrzygnięcia: I miejsce- Kornelia Fabich - szkoła w Kleszczewie, II miejsce-Andżelika Kamińska- szkoła w Pinczynie, III miejsce-Milena Trzebiatowska-szkoła w Zblewie i trzy równorzędne wyróżnienia: Lilia Mielewska-szkoła w Bytoni, Sandra Czapska - szkoła w Zblewie, Oliwia Ossowska-szkoła w Pinczynie.

To był miło spędzony czas. Słuchając recytacji dziewcząt, można było mentalnie zatrzymać się na chwilę, poddać się refleksji…

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom konkursu! Samo podjęcie się recytacji wierszy Małgorzaty Hillar było dużym wyzwaniem.

(Justyna Szarkowska)

 

 

 

 

  • konkurs
  • DSC_0176.JPG
  • DSC_0183.JPG
  • DSC_0188.JPG
  • DSC_0218.JPG

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne