Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

WKRÓTCE NASZA PARAFIA BĘDZIE CIESZYĆ SIĘ KOLEJNYM ŚWIĘTYM

Kult relikwii w chrześcijaństwie ma długą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Relikwie to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. Przeżywamy obecnie pewien renesans świętości. Da się zauważyć naturalną potrzebę ze strony ludu Bożego i dobrze, że duszpasterze rozpoznają te potrzeby i wychodzą im naprzeciw. Relikwie zawsze pozwalają przystanąć w obecności świętego i modlić się za jego pośrednictwem. Zaznaczyć jednak należy, że kult świętych może być czasem źle rozumiany lub nawet źle praktykowany. Kościół zawsze podkreśla, że relikwie nigdy nie mogą wystąpić na równi ze znakami sakramentalnymi. Kultu świętych jednak nie należy zaniedbywać – święci są integralnie wpisani w naszą wiarę i powinni być postrzegani jako ci, którzy wskazują nam jak przeżyć drogę chrześcijańskiego życia i jednocześnie jako ci, którzy wstawiają się za nami w sprawach, jakie za ich pośrednictwem zanosimy Bogu.

23 kwietnia 2019 r. czterdziestoosobowa delegacja naszej parafii z ks. proboszczem Zenonem Góreckim na czele, uda się z pielgrzymką do Archikatedry Gnieźnieńskiej gdzie Prymas Polski Abp Wojciech Polak ofiaruje relikwie Św. Wojciecha dla naszej parafii. To dla naszej wspólnoty parafialnej wielkie, historyczne wydarzenie. Relikwie są pierwszego stopnia, to cząstka kości męczennika.

Wszystko zaczęło się w 2017 roku. W czasie pobytu w Wiecznym Mieście przedstawiciele chóru parafialnego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pragnęli przywieźć czcigodną cząstkę św. Cecylii, wszak jest to patronka zblewskich chórzystów. Niestety, pomysł ten nie spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony kustosza bazyliki, ponieważ ciało świętej jest w nienaruszonym stanie i, jak stwierdził opiekun bazyliki na Zatybrzu, nie będą „dzielić” ciała świętej dziewicy. Wówczas zrodził się pomysł sprowadzenia relikwii św. Wojciecha. Dlatego, w maju 2018 roku, po konsultacji z ks. prałatem Zenonem Góreckim, zdecydowaliśmy, że sprowadzimy do naszego kościoła świętą cząstkę Adalberta. Jeszcze w sierpniu ks. proboszcz zredagował pismo skierowane do Jego Ekscelencji Abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, Metropolity Gnieźnieńskiego, w którym zwrócił się z prośbą o przekazanie cząstki świętego do naszej parafii. Nie trzeba było długo czekać, bo 18 września 2018 roku na ręce Przewielebnego Księdza Proboszcza Kuria Metropolitalna w Gnieźnie nadesłała depeszę z informacją o zgodzie na przekazanie relikwii Św. Wojciecha parafii pw. św. Michała Archanioła w Zblewie.

Aby otrzymać taki „dar”, trzeba było odpowiednio umotywować wniosek. W naszej miejscowości nie brakuje miejsc związanych ze Świętym. W historii Zblewa również napisane jest o św. Wojciechu. Stąd wiele parafian i grup działających przy kościele wyraziło pragnienie by i w naszej zblewskiej monumentalnej świątyni czczone były relikwie Patrona Polski. Według wciąż żywej tradycji przez Zblewo wracał orszak z ciałem św. Wojciecha. Wspomina o tym ks. Romuald Frydrychowicz w „Żywocie św. Wojciecha i niektórych wiadomościach o jego pobycie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej na pamiątkę 900 – nej jego śmierci męczeńskiej”, Pelplin 1897. (oryginalna pisownia). Przekaz ten utrwalono na granitowej tablicy umieszczonej w bocznej kruchcie zblewskiego kościoła. Również Paweł Dzianisz i Anna Kościelecka w książce pt.” Najpierw do miasta Gdańska” wspominają Zblewo na trasie orszaku z Ciałem Świętego. Na dziedzińcu przykościelnym znajduje się pomnik św. Wojciecha posadowiony z okazji 900. rocznicy męczeństwa. W pobliżu obelisku biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga dla upamiętnienia 1000 – lecie śmierci Świętego Biskupa posadził drzewo – buk czerwonolistny. We wrześniu 2012 roku jedno z okien kościoła wypełniono witrażem z postacią Świętego. Wcześniej zawiązała się Róża Różańcowa pw. św. Wojciecha. Kościół parafialny posadowiony został na wzgórzu o wysokości 120,82 m n.p.m. i działka , na której wznosi się kościół. Rada Gminy Zblewo uchwałą nr XLVII/417/2010 z dn. 10. 11. 2010 r. otrzymała nazwę „Wzgórze św. Wojciecha”. Wizerunek Świętego widnieje na sztandarze Akcji Katolickiej naszej parafii. Organizowane są liczne pielgrzymki do Gniezna i do sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju.

W organizację całego przedsięwzięcia włączył się Wójt Gminy Zblewo pan Artur Herold. Z całą swoją mocą zaangażował się w sprowadzenie cząstki Świętego do naszej miejscowości. Uroczystość ta została wpisana w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Będzie to niesamowita pamiątka naszej wiary dla potomnych i namacalne świadectwo wspólnego udziału w uczczeniu tak ważnej uroczystości, jaką jest Święto Niepodległości. Należy również wspomnieć, że wykonawcą relikwiarza, specjalnie wykonanego na tę okoliczność, jest pan Arkadiusz Sijka, miejscowy złotnik. Projekt mojego pomysłu będzie wykonany ze szlachetnych materiałów i zapewniam, że będzie on skromny, a zarazem bardzo piękny i niebywale dostojny. Uroczyste wprowadzenie endemitu z czcigodną cząstką relikwii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika nastąpi po wcześniejszym komunikacie ks. proboszcza Zenona Góreckiego. Z opisem relikwiarza będzie można zapoznać się nieco później. Fotografie dołączone do artykułu wykonała Regina Birna.

Sprowadzając tak cenne relikwie do naszego kościoła parafialnego, umocnimy, tym samym, wiarę w sercach dzieci, młodzieży i rodzin naszej miejscowości jak i Małej Ojczyzny – Kociewia.

Wojciech Birna – prezes chóru parafialnego.

  • IMG_004.jpg
  • IMG_008.jpg
  • święty wojciech

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne