Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wójt Gminy Zblewo, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zblewo w 2019 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zblewo (link).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zblewo – Agnieszka Sender, tel. (58) 588 43 81, wew.22.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne