Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

OGŁOSZENIE
projektu uchwały Rady Gminy Zblewo
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zblewo w 2019 roku

Na podstawie art. 37 ust. 2 oraz 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2268), podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Zblewie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zblewo w 2019 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie od dnia 10 stycznia do dnia 1 lutego 2019 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Zblewie, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo w poniedziałek i środę w godz.7.30-16.00, we wtorek w godz.7.30-15.30 oraz w czwartek i piątek w godz.7.30-15.00.

Wszelkie propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Projekt uchwały zostaje wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zblewie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, przekazany do sołtysów oraz opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP Gminy Zblewo.

Artur Herold
wójt gminy Zblewo

 

 

 

 

 

drukuj ()

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne