Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

EKO-DOFINANSOWANIE DLA GMINY ZBLEWO

Gmina Zblewo otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) w ramach konkursu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, w 2018 r. na terenie naszej gminy. Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2016 r. "Programem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zblewo”.

Całkowity koszt kwalifikowany zakończonego zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w gminie Zblewo” wyniósł 38 335,45 PLN, z czego dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniesie 10 000,00 PLN i pokryje 26,09% kosztów kwalifikowanych. Udział środków Gminy Zblewo wyniesie 3 600,00 PLN, co daje 9,39% kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy Gminy Zblewo otrzymają łącznie 13 600,00 PLN zwrotu kosztów poniesionych, w związku z wymianą źródeł ciepła.

Dzięki realizacji zadania udało nam się zlikwidować piece opalane węglem w 2 mieszkaniach w budynku wielorodzinnym, które zostały wymienione na nowe i bardziej efektywne piece na pelet. Dzięki temu zmniejszy się poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym emisje pyłu ogólnego o 0,091 Mg/rok, dwutlenku siarki o 0,047 Mg/rok, tlenków azotu o -0,001 Mg/rok, tlenku węgla o 0,201 Mg/rok oraz dwutlenku węgla o 9,595 Mg/rok.

Więcej informacji na stronie : www.wfos.gdansk.pl. Zapraszamy!

(Referat Rozwoju UG Zblewo)

  • wfoś

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne