Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Fsz5+KioqKioqzzcPILr0PO2HufrAV4+JioqKiorKi89DiC4VFRUVFRUVFZUHRRVdKioqKioqKipPgYcUXWr3lYqKioqKiorKg6BGulRUVFRUVFRUngKq6FJRUVFRUVFReQqooktFRUVFRUVF5Smgii4VFRUVFRUVlaeAKrpUVFRUVFRUVJ4CquhSUVFRUVFRUXkKqKJLRUVFRUVFReUpoIouFRUVFRUVFZWnwP8HJn+u76hcxKAAAAAASUVORK5CYII=

Kompleksowa modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zblewo to projekt o wielomilionowym budżecie. Właśnie podpisano umowę na kolejny etap prac.

UMOWA NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI – PODPISANA!

W czwartek (28 maja) Wójt Gminy Zblewo Artur Herold podpisał z Wykonawcami umowę na modernizację oczyszczalni w Zblewie. Obejmuje ona przebudowę i modernizację obiektów oczyszczalni, rozbudowę i przebudowę budynku socjalnego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, modernizację budynków technicznych (w tym: budynku technicznego krat, stacji dozowania chemikaliów PIX i PAX, stacji odwadniania osadu i punktu zlewczego), budowę oświetlenia oraz instalację monitoringu. Realizację umowy powierzono dwóm firmom: HMK Sp. Z o.o. z Pszczyny oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. Z o.o. z Jastrzębia Zdroju. Zgodnie z umową termin wykonania inwestycji wyznaczono na 31 grudnia 2021 roku, a wartość umowy to kwota ponad 12,3 miliona złotych.

Po oficjalnym podpisaniu umowy, w sali obrad urzędu zorganizowano spotkanie robocze, podczas którego przekazano dokumentację projektową i zapoznano Wykonawcę z Inwestorem – zarówno z zaangażowanymi w projekt pracownikami Urzędu Gminy, Zakładu Komunalnego, jak i z inspektorem nadzoru.

Przypomnijmy, iż modernizacja oczyszczalni jest realizowana w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”, realizowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie wartość całego projektu to 14 369 495,01 zł, z czego wysokość unijnego dofinansowania wynosi 7 255 439,30 zł.

Mamy jednak informację naprawdę z ostatniej chwili, z której wynika, iż wartość zarówno całego projektu, jak i unijnego dofinansowania zwiększy się, o co z wielką determinacją i sukcesem zabiegała Gmina Zblewo. Na jej wniosek, decyzją NFOŚiGW, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Klimatu, wartość całego projektu (po zmianie) wyniesie 16 276 829,14  zł, z czego wysokość unijnego dofinansowania - 8 128 322,43  zł! Stosowny aneks do umowy w sprawie dofinansowania zostanie podpisany lada dzień.

Modernizacja oczyszczalni jest ostatnim etapem tego projektu. Wcześniej tj. w 2019 roku zrealizowano już budowę zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 w hydroforni w Zblewie i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jezierce. Obecnie na ostatnim etapie realizacji jest jeszcze przebudowa stacji uzdatniania i rozbudowy ujęcia wody w miejscowości Jezierce.

  • oczyszczalnia
    Oczyszczalnia w Zblewie dzięki inwestycji zostanie kompleksowo zmodernizowana
  • umowa podpisana
  • umowa podpisana
  • umowa podpisana
  • umowa podpisana

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne