Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

W ubiegłym tygodniu Gmina Zblewo podpisała trzy umowy inwestycyjne na wykonanie prac w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo” współfinansowanego z POIiŚ 2014-2020.

UMOWY – PODPISANE!

W miniony czwartek tj. 23 maja Gmina Zblewo podpisała trzy umowy na realizację części zadań wchodzących w skład realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków POIiŚ. Pierwsza z umów dotyczy zadania „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 wraz z instalacją fotowoltaiczną w hydroforni w Zblewie”. Koszt realizacji tych robót to 646 834,40 zł, a ich wykonawcą została firma Aqua Tech S.A. z Warszawy. Termin wykonania zadania przewidziano do dnia 30 września 2019 r. Zbiornik służyć będzie magazynowaniu wody pitnej dla znacznej części mieszkańców gminy Zblewo, co pozwoli na wyrównanie okresowych deficytów wody. Oprócz zbiornika wybudowana zostanie instalacja baterii fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.