Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Już trwają przygotowania do sezonu LATO 2018. W poprzednim sezonie na terenie naszej gminy funkcjonowały trzy – używając terminów ustawowych – „miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli” – w Twardym Dole oraz w „Jeziorniku” i „Neptunie” nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim. Nie było żadnego kąpieliska.

Wszystko wskazuje na to, że ten stan się zmieni i w nadchodzącym sezonie na terenie naszej gminy funkcjonować będzie kąpielisko – w Ośrodku Wypoczynkowym „Jeziornik” nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim. Starania o to podjął właściciel ośrodka. Pozostałe miejsca do kąpieli będą funkcjonowały nadal jako „miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”.

Uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk Rada Gminy podejmuje do 20 maja, ale już dziś przekazujemy Państwu projekt tej uchwały. Uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać w terminie 21 dni tj. do 28 lutego 2018 r. Szczegóły w BIP Gminy Zblewo - TUTAJ.

-------------------------------------------

OGŁOSZENIE

projektu uchwały Rady Gminy Zblewo

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zblewo w 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566), Wójt Gminy Zblewo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Zblewie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zblewo w 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie 21 dni tj. od 8 lutego do dnia 28 lutego 2018 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Zblewie, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo w poniedziałek i środę w godz.7.30-16.00, we wtorek w godz.7.30-15.30 oraz w czwartek i piątek w godz.7.30-15.00.

Wszelkie propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Projekt uchwały zostaje wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zblewie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, przekazany do sołtysów oraz opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP Gminy Zblewo.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy]

Informacje techniczne