Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

ODBIÓR ODPADÓW – CZĘSTOTLIWOŚĆ

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych obowiązująca od 01.01.2017 r.:

  • Zmieszane odpady komunalne (resztkowe) – 1 raz na dwa tygodnie, nieruchomości letniskowe i inne rekreacyjno –wypoczynkowe od 1 maja do 1 października 1 raz na dwa tygodnie, poza w/w okresem 1 raz na miesiąc.
  • Surowce ( tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale papier, szkoło) – co najmniej 1 raz na miesiąc.
  • Bio (odpady zielone i bioodpady ulegające biodegradacji) – 2 razy w miesiącu, od 1 listopada do 31 marca 1 raz na miesiąc, nieruchomości letniskowe i innerekreacyjno -wypoczynkowe na bieżąco w PSZOK.

Odpady rozbiórkowe i budowlane nieruchomości zamieszkane mogą przekazać na  bieżąco  w PSZOK do 1 m3  w ramach opłaty, powyżej tej ilości odpłatnie na zasadach obowiązujących w PSZOK.

drukuj (ODBIÓR ODPADÓW – CZĘSTOTLIWOŚĆ)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne